پسرم کارن

هر روز با کارن

کارن جونم

بابا امیرت این کاپشن رو از رشت واست گرفته و

دیشب مامانم اومد وکلی واست جی جی اورد!

این شال و کلاهم مامانی برات بافته اورده.

| سه شنبه هجدهم آبان ۱۳۸۹ | 11:25 | نسیم| |

Design By : shotSkin.com